Přejít na hlavní navigaci


Přejít na obsah stránek


Obaly

Zákon č. 258/2001 Sb. a vyhláška 38/2001 Sb.

Námi používané obaly jsou zdravotně nezávadné a odpovídají požadavkům vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy. Všechny námi distribuované obaly a balené výrobky jsou řádně označeny materiálem, ze kterého je obal vyroben, způsobem nakládání s použitým obalem a jsou zpoplatněny v systému EKO-KOM.

Prohlášení o shodě se zákonem č. 258/2001 Sb.

Osvědčení o uzavření smlouvy o sdruženém plnění

S cílem zajistit zpětný odběr a využití odpadu z obalů způsobem podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona o obalech uzavřela naše společnost smlouvu o sdruženém plnění se společenstí EKO-KOM, a.s. a zapojila se tak s účinností od 1.4.2002 do Systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem EK-F04020295.

Osvědčení o uzavření smlouvy o sdruženém plnění