Přejít na hlavní navigaci


Přejít na obsah stránek


Informační povinnost

Valné hromady

Statutární ředitel obchodní společnosti KÁVOVINY akciová společnost, Ing. Pavel Bartoš, svolává jednání řádné valné hromady na den 25. 6. 2019 v 10 hod., která se bude konat v pracovně statutárního ředitele v sídle společnosti.

Ke stažení

Program rozvoje venkova

Společnost KÁVOVINY akciová společnost byla úspěšná při žádosti o dotaci v Programu rozvoje venkova 2014-2020 - Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů. Cílem projektu s registračním číslem 17/005/0421b/453/003918 s názvem "Paletizace octa" je investice do moderního robotizovaného pracoviště pro finalizaci procesu výroby octa, tj. jeho balení. Realizace projektu povede ke zvýšení efektivity výroby, přidané hodnoty výrobků, zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců a celkové konkurenceschopnosti podniku.

Program rozvoje venkova