Informační povinnost

Termín nejbližší valné hromady: připravujeme
Pozvánka ke stažení: připravujeme
Poslední valná hromada proběhla: úterý 25. 06. 2019

Program rozvoje venkova

Společnost KÁVOVINY akciová společnost byla úspěšná při žádosti o dotaci v Programu rozvoje venkova 2014-2020 - Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů. Cílem projektu s registračním číslem 17/005/0421b/453/003918 s názvem "Paletizace octa" je investice do moderního robotizovaného pracoviště pro finalizaci procesu výroby octa, tj. jeho balení. Realizace projektu povede ke zvýšení efektivity výroby, přidané hodnoty výrobků, zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců a celkové konkurenceschopnosti podniku.